Blandade sår, eller blandsår, även kända som mixade sår, är komplexa sår bestående av både venös och arteriell insufficiens. Dessa sår verkar bli allt vanligare och kan ofta kännas utmanande för dig som vårdpersonal, och sårets unika natur kräver en noggrann diagnos och behandlingsstrategi. I denna artikel kommer vi att belysa de olika aspekterna av blandsår och presentera riktlinjer för deras hantering. 
Texten lyfter även vad blandsår är, vad som orsakar dem, hur de behandlas och vilka symtom och kännetecken de kan ha.

Varför uppstår blandsår?

Flera utlösande faktorer och underliggande hälsotillstånd kan bidra till uppkomsten av blandsår. 
Ofta har patienten ett venöst, återkommande eller oläkt sår. Med tiden ökar risken för att samtidigt få arteriell cirkulationsstörning, vilket resulterar i blandsår.  
Faktorer som kan öka risken för uppkomst av sår inkluderar ålder, rökning, diabetes, högt blodtryck och stillasittande livsstil. Dessa faktorer kan påverka både den venösa och arteriella cirkulationen och bidra till utvecklingen av blandsår. 
 
Venösa sår beror vanligen på venös insufficiens som innebär att venklaffarna är defekta och inte fungerar normalt. Detta gör att blod och lymfvätska stannar i nedre delarna av kroppen och förhindras att ta sig vidare tillbaka mot hjärtat. Det orsakar svullnad och ökat tryck som kan skada huden inifrån och sår kan uppkomma. 
Arteriell insufficiens, även kallad arteriell cirkulationsstörning, beror vanligtvis på ateroskleros, åderförkalkning, som är en förtjockning av artärerna på grund av plackbildning, vilket orsakar nedsatt cirkulation och därmed syrebrist i området. Minskad mängd syre och näring leder i sin tur till skör, tunn och känslig hud vilket kan orsaka sår.

Diagnos av blandsår

För att framgångsrikt behandla blandsår är en korrekt diagnos av avgörande betydelse. Det är viktigt att skilja mellan venös och arteriell insufficiens för att förstå hur såret påverkas och vilken behandling som är lämplig. Vanliga metoder för att fastställa diagnosen inkluderar noggranna fysiska undersökningar, patientens medicinska historia (anamnes) och eventuellt användning av diagnostiska test. 

Hur ser blandsår ut och vad kännetecknar dem?

Blandade sår kan ha olika utseenden beroende på din patients specifika kombination av venös och arteriell insufficiens, som i sig har olika kännetecken. Vanligtvis kännetecknas blandsår av svullnad (ödem), förändrad färg på såret, död vävnad (nekros) och smärta. Sårområdet kan vara fuktigt och ha svårt att komma till läkning. 

Beroende på graden av venös och arteriell insufficiens kan blandsår ha olika svårighetsgrad när det gäller läkning. Såren kan vara djupa och svårläkta, och kan återkomma om de inte behandlas och underhålls korrekt. 

Hur ser symptomen ut för blandsår?

Vid venös insufficiens kan symptom inkludera klåda, tyngdkänsla i benen och anklarna samt ökad svullnad efter långvarigt sittande eller stående. Vid arteriell insufficiens har patienten vanligen smärta i benen eller fotlederna, särskilt vid fysisk aktivitet, som lindras eller upphör vid vila.

Symptomen vid blandsår kan därför vara en kombination av de som vanligtvis ses vid venösa och arteriella sår, vilket gör diagnosen mer komplex. Typiska symptom inkluderar smärta, svullnad, blodstagnation, torr hud, färgförändringar i såret (ofta rödbrun eller purpurröd), död vävnad och eventuell infektion. Att snabbt ställa korrekt diagnos vid blandsår är viktigt, eftersom en tidig diagnos och behandling kan förhindra allvarliga komplikationer och främja sårläkning.  

Behandling av blandsår

En effektiv behandling av blandsår kräver en holistisk, individanpassad strategi som tar hänsyn till både den venösa och arteriella problematiken. Huvudmålen med behandlingen är att förbättra sårläkning, lindra smärta, kontrollera eventuell infektion och förhindra återfall.

Här är några viktiga behandlingsmetoder för blandsår: 

Sårrengöring och sårförband:

En noggrann rengöring av såret och avlägsnande av nekrotisk vävnad och biofilm är viktigt för att främja läkning. Anpassade, moderna sårförband, såsom superabsorberande förband, kan stötta i sårläkningen och effektivt hantera bakterier. Dessutom kan de hjälpa dig att ta hand om överflödig sårvätska eftersom moderna förband kan låsa in sårexsudat inuti sin kärna. På så vis behöver du inte oroa dig för läckage och uppluckrad (macererad) hud, vilket annars kan uppstå, särskilt under tryck så som kompression. 

Kompressionsterapi:

Vid venösa sår är kompressionsterapi en viktig behandlingsmetod. Detta innebär att man applicerar ett externt kompressionstryck på sårområdet för att förbättra blodcirkulationen och minska svullnad. Kompressionsförband eller elastiska strumpor kan användas för att hjälpa till att återställa venös funktion.
Vid blandsår där arteriell insufficiens är aktuellt ska kompressionsbehandling alltid ordineras av läkare.
 

Vaskulär kirurgi eller intervention

I vissa fall kan kirurgiska eller interventionella ingrepp vara nödvändiga för att förbättra blodflödet i det drabbade området.  Detta kan innebära att man öppnar eller utvidgar förträngda blodkärl eller utför bypassoperationer för att omfördela blodflödet. 

Smärtlindring

Smärtan i blandsår kan ofta vara intensiv och kräver lämplig smärtlindring. Läkemedel eller andra metoder kan användas för att hjälpa patienten att hantera smärtan på bästa sätt. Här hittar du mer information och kunskap om smärta och olika smärtskattningsinstrument.

Sammanfattning

Blandade sår, som involverar både venös och arteriell insufficiens, utgör en utmaning för både dig som vårdpersonal och dina patienter. 
En korrekt diagnos och en individanpassad, holistisk behandlingsstrategi är avgörande för att uppnå positiva resultat. Genom att förstå orsakerna till blandsår, dess symptom och lämpliga behandlingsmetoder kan du hjälpa patienter att läka snabbare och förhindra komplikationer. Tidig upptäckt och korrekt behandling är nyckeln till att hantera blandsår och förbättra patientens livskvalitet. Genom att fortsätta forska och dela kunskap kan både vården och livskvaliteten för personer med blandsår förbättras. 

Kunskap om sårbehandling

Boka en sårutbildning till er enhet!

Ett utbildningstillfälle som vi erbjuder regioner eller kommuner där Absorbests sårbehandlingsprodukter är upphandlade.

Utbildningens innehåll:
– Kroppen och sårläkningsprocessen
– Effektiv behandling av svårläkta sår
– Val av förband till olika sårtyper

Boka här!

Utbildningsmaterial, en guide om hur man kan behandla svårläkta, vätskande bensår.

En guide om behandling av svårläkta bensår

Den stora guiden om bensår hjälper dig att förstå olika sår, vad som utmärker dessa och hur de bäst behandlas under och efter läkningsprocessen.

Ladda ner guiden om bensår

Artikelreferenser

Harding K, et al. Simplifying venous leg ulcer management, Consensus recommendations. Wounds International 2015. www.woundsinternational.com

Vårdhandboken, Christina Lindholm, med.dr, professor, Sophiahemmet Högskola, Stockholm. www.vardhandboken.se

Lindholm C. Sår. Uppl 4:2 Studentlitteratur AB, 2018