Sårbehandling
drymax-sarbehandling-medicinteknik-absorbest

Med effektiv sårbehandling kan fler sår komma till läkning. Våra sårförband är svensktillverkade i vår egen fabrik, vilket gör att vi kan säkerställa den kvalité och nytta som vi vill leverera. Genom åren har vi tillsammans med er, vårdpersonal, kunnat förbättra och utveckla användarvänliga produkter som bidrar till bättre sårläkning och ökad patientkomfort. En trygghet för både dig och din patient.

Förband för vätskande sår

Sårförband

Sårförband med olika absorptionsförmågor, i olika storlekar, för olika sårtyper.
Ta reda på vad som passar dig och din patient!

Utforska utbudet av sårförband
Utbildningsmaterial, en guide om hur man kan behandla svårläkta, vätskande bensår.

En guide om behandling av svårläkta bensår

Den stora guiden om bensår hjälper dig att förstå olika sår, vad som utmärker dessa och hur de bäst behandlas under och efter läkningsprocessen.

Ladda ner kunskapsguiden här