Tecken på venöst bensår

Ett tecken på ett venöst bensår är en missfärgning och lite mörknande hudfärg runt såret. Huden kan även bli hårdare runt såret, som kan skapa en känsla av att benet är hårt och tungt. Andra symptom kan vara:

  • Svullna anklar
  • Svullna och förstorade vener på benen
  • Rodnande, röd fjällig hud som kliar

En bild på ett venost bensar med tecken på infektion

 

Infektion i venösa bensår

Det finns infektionsrisker med öppna sår eftersom det växer bakterier där och om bakterier tränger djupare än sårets yta så uppstår en infektion. Ett infekterat sår skapar smärta och ett allmänt obehag i patientens vardag. Rodnad, rikligt med sårsekret, lukt och svullnad är andra tecken på att bensåret är infekterat. Om ett venöst bensår visar tecken på infektion bör det bedömas av en läkare för att få ordination på sårodling eller eventuell behandling med antibiotika.

En bild med tecken och symptom på infektion i ett venost bensar

Varför är venösa bensår en stor utmaning?

De personer som är i riskzonen att utveckla venösa bensår löper också stor risk att få tillbaka sina problem. Upp till 70 % av de som tidigare haft venös insufficiens riskerar att få det igen och i dessa fall är det den bakomliggande orsaken till bensåret som måste behandlas.
För den enskilda individen kan ett svårläkt sår skapa obehag på många sätt. Bara smärtor i sig skapar stora lidanden. Socialt kan man bli begränsad och känna utanförskap, både på grund av smärtor som begränsar rörelse och av att man kan känna obehag med lukten som uppstår ur ett infekterat sår.
Sett till övergripande hälsoekonomiska perspektiv så innebär en större grupp, åldrande människor stora utmaningar för hälso- och sjukvården. Kostnader för behandling av svårläkta sår är relativt sett hög för flertalet vårdinstanser som sårkliniker, vårdcentraler och hemsjukvården.
Med anledning av dessa perspektiv är det viktigt att förstå hur man kan behandla ett venöst bensår och att arbeta med förebyggande insatser.

 

En utbildande guide om svårläkta bensår.

Mer kunskap om sårbehandling: En guide om svårläkta bensår

Den stora guiden om bensår hjälper dig att förstå olika sår, vad som utmärker dessa och hur de bäst behandlas under och efter läkningsprocessen.

Ladda ner kunskapsguiden här

Artikelreferenser

Harding, K., et al. Simplifying venous leg ulcer management, Consensus recommendations. Wounds International, 2015, Available to download from www.woundsinternational.com

Höglin G, Freijd H. En kohortstudie för att undersöka nyttan av användning av DryMax Extra superabsorberande sårförband på en population av vätskande sår, 2011; Poster -presentation, Harrogate.

Lindholm C. med. dr, professor, Sophiahemmet Högskola, Stockholm, 2018,
www.vardhandboken.se (Hämtad 2020-02)

Lindholm C. Sår. Uppl 4:2 Studentlitteratur AB, 2018