Så får du besvärliga bensår att läka

Bensårsguide

Ladda ner kunskapsguiden!

Ange dina uppgifter så skickar vi en länk till din mejl.

Svårläkta bensår är besvärliga och för att läkningsprocessen ska komma igång behöver rätt diagnos fastställas med tillhörande
behandlingsåtgärder.
Den stora guiden om bensår hjälper dig att förstå olika sår, vad som utmärker dessa och hur de bäst behandlas under och efter
läkningsprocessen.

Läs mer om hur du identifierar olika typer av bensår

Vilka är de bakomliggande orsakerna till venösa bensår?

Behandlingsåtgärder

Ladda ner stora guiden om bensår!

Fyll i dina uppgifter så skickar vi en länk till din mejl.


”Bensårsguiden är jättefin och enkel att förstå, där har ni fått med mycket viktigheter. Jag tycker det är så roligt att bygga upp kunskapsbanken lite hela tiden. Tack så mycket!"
Virve Brynhagen, Undersköterska, Sårmottagningen Lasarettet Trelleborg

Venösa bensår och dess orsaker

Venösa sår utgör mer än hälften av alla svårläkta bensår och korrekt diagnos med rätt behandlingsåtgärder är viktigt för att skapa förutsättningar för läkning.

Venösa bensår orsakas av venös insufficiens, vilket betyder att venklaffarna i benen blivit skadade och inte fungerar normalt. Venklaffarna är till för att blod och lymfvätska ska pressas vidare i kroppen i ett ständigt cirkulerande flöde. Dysfunktionella venklaffar gör att en stor andel vätska stannar i kroppens nedre delar, vilket resulterar i ödem – en synlig svullnad som  orsakas av vätskeansamling.

Ödem och ökat tryck i underbenen leder till att huden skadas inifrån och sår kan uppkomma. Även yttre faktorer, som till exempel stötar eller slag mot ett  underben med venös insufficiens, kan göra att ett vätskande sår uppstår. Vätskan tränger genom såröppningen och ett svårläkt, vätskande sår av venös typ har uppstått.

Sjuksköterska med en patent

“Såret måste vara rent. Det ska vara fuktigt, inte blött, och den omgivande huden ska vara så frisk som möjligt.”

Ann-Mari Fagerdahl, Associate Professor/Nurse, Wound Centre, Södersjukhuset, Sweden