Sterila operationspads

absorbest-vatskehantering-medicinteknik-sterila-operationspads

Sterila, superabsorberande pads som används vid operationer eller där krav ställs på att minimera risken för spridning av kontaminerade vätskor. Padsen finns i olika storlekar, med eller utan tejp.

drymax-sterile-vatskehantering-vid-operation-medicinteknik-absorbest

DryMax Sterile

Används i sterila miljöer vid operationer, i kontakt med patient. Tar hand spillvätskor och förbättrar hygienkontrollen.

Till produkterna