DryMax Sterile

drymax-sterile-vatskehantering-vid-operation-medicinteknik-absorbest

Upplev skillnaden!

Ange dina uppgifter i formuläret så skickar vi kostnadsfritt prov.
Vi kan endast skicka till dig som arbetar inom sjukvården.

Absorbest DryMax Sterile superabsorberande pads låser in stora mängder vätska vid operationer – utan att droppa. Produkten kan användas på operationsbordet eller i direkt kontakt med patient och tar effektivt hand om  vattenbaserade vätskor. Produkten kommer i två storlekar, Maxi och Midi och finns med och utan tejp. För enkel fästning mot operationslakan eller hud använder man pad med tejp.

drymax-sterile-produkt-tejp-vatskehantering-medicinteknik-absorbest

Lösning för kirurgiska ingrepp

Rätt hantering av vätska bidrar till en torrare och renare arbetsmiljö för personal och patient eftersom det minskar risken att kontaminerad vätska sprids. DryMax Sterile absorberar vattenbaserade vätskor såsom saltlösning, urin, blod och fostervatten.
Produkten är dubbelsidig, vilket innebär att den absorberar från båda sidor och kan användas slät, vikt eller rullad beroende på behovet hos operationsteamet.

DryMax Sterile erbjuds i två lätthanterliga storlekar, Maxi och Midi, med tejp som tillval. Med tejpen kan absorbenten fästas på operationslakanet eller patientens hud.
Med vår sterila, superabsorberande pad förbättras infektionskontrollen och tidsåtgången för städning och iordningställande av operationsrummet minskar.

Storlek Tejp Artikelnummer Antal/box Absorption
56x37 cm Nej F50161 100 Upp till 4 L
56x37 cm Ja F50163 100 Upp till 4 L
72x37 cm Nej F50241 80 Upp till 6 L
72x37 cm Ja F50243 80 Upp till 6 L

Beställ kostnadsfritt prov

Superabsorberande, sterila pads för sjukvårdsmiljö

Våra superabsorberande, sterila pads för överskottsvätskor i operationsrummet förbättrar hygienkontrollen och förenklar arbetsflödet.
drymax-sterile-tape-pa-operationslakan-vatskehantering-medicinteknik-absorbest

Vill du beställa våra produkter?

Ange dina uppgifter nedan så hör en produktexpert av sig till dig.