Absorberande pads och mattor i operationsrum

Det finns ett ökat intresse och en växande efterfrågan på att förbättra hanteringen av överflödsvätskor i operationsrum och minimera problemen med vätskespill och våta ytor. Blöta golv bidrar till en högre risk för olyckor, kräver mer tid för iordningsställande av operationsrummet och ökar risken för kontaminering.
En lösning som används alltmer är absorberande pads och mattor som är effektiva på att hantera och kontrollera överflödsvätskor på ett smart och förebyggande sätt. Även om du idag upplever att ni har god vätskehantering i ert operationsrum så kan absorberande pads och mattor med fördel kombineras med era befintliga åtgärder för att ytterligare underlätta arbetet och förbättra renligheten.

Vätskehantering i sjukvårdsmiljöer

Nedan följer en genomgång av vanligt förekommande vätskehanteringsåtgärder och hur de med fördel kan förstärkas med absorberande pads och mattor.

Säkerhetsrutiner och protokoll

Att etablera tydliga säkerhetsrutiner och protokoll är viktigt för hanteringen av överflödsvätskor i operationsrummet. Genom att i dessa rutiner inkludera användningen av absorberande pads och mattor kan ni effektivt minimera vätskespill och skapa en trygg arbetsmiljö för alla inblandade. Att placera absorberande pads runt operationsområdet och lägga absorberande mattor på golvet gör att du snabbt och effektivt håller vätskor borta från större ytor och därmed kan minska risken för halkolyckor och kontaminering.

Förbättrad kirurgisk utrustning

Avancerad kirurgisk utrustning har minskat vätskespill i operationssalar, sett till tidigare teknik. Trots det kan användningen av absorberande pads och mattor ytterligare hjälpa dig att hantera utmaningarna. Genom att placera absorberande pads under patienten vid operationer, eller kring kirurgisk utrustning kan du fånga upp eventuella vätskeflöden och förhindra att de når golvet. Detta minskar risken för våta ytor och underlättar städningen efter operationen.

Lätthanterliga golv för säkerhet och effektivitet

Absorberande och lättstädade material minskar risken för spridning av vätskespill och därmed halkolyckor. Absorberande mattor kan användas för att fånga upp eventuella vätskeflöden och minimera risken för att vätskan når golvet och skapar hala, riskfyllda förhållanden. Absorberande pads kan även placeras under patienten för att absorbera eventuell vätska under operationen och förhindra att den når golvet. Absorberande mattor kan enkelt bytas ut eller avlägsnas efter användning, vilket underlättar rengöringsprocessen. På samma sätt kan absorberande pads i närkontakt med patienten bytas ut vid behov under operationen.

 

"Ju torrare desto säkrare!
Blöta operationslakan går lättare sönder och riskerar att kontaminera operationsområdet.
Med pölar av kontaminerad vätska på golvet sprids vätskan lätt genom att rinna vidare ut på golvet och genom våra skor då vi rör oss."
Dr Robert Ihrman överläkare på Ortopedkliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Utbildning och medvetenhet

Utbildning av personal som arbetar i operationssalar är avgörande för att främja medvetenhet och korrekt hantering av överflödsvätskor. Genom att inkludera utbildning om användningen av absorberande pads och mattor kan ni öka kunskapen om dess fördelar och hur de används. Personalen kan lära sig hur man korrekt placerar pads och mattor runt operationsområdet för effektivt arbetsflöde, samt hur ni snabbt och säkert byter ut dem vid behov.

Fördelar med absorberande pads och mattor i operationssalen

  1. Minskar risken för halkolyckor: Genom att effektivt och proaktivt absorbera vätskor med absorberande pads och mattor så minskar risken för våta ytor, vilket i sin tur minskar risken för att ni i personalen ska halka och skada er själva eller patienten.
  2. Skapar en ren och säker arbetsmiljö: Genom att kontrollera och minimera spridningen av överflödsvätskor skapas en renare arbetsmiljö vilket också underlättar städningen av operationsrummet efter operationen.
  3. Minskar risken för kontaminering: Genom att absorberande pads och mattor håller vätskor på plats, så minskar risken att vätskor sprids och kontaminerar olika ytor och utrustning i operationsrummet.
  4. Effektiv vätskehantering: Genom att använda absorberande pads och mattor kan vätskehanteringen effektiviseras. Pads och mattor kan enkelt bytas ut vid behov, vilket minimerar stilleståndstid och bidrar till smidiga operationsrutiner och städning.
  5. Förbättrad patientkomfort: Absorberande pads kan användas i till exempel sängar och på undersökningsbord, under patienten, för att absorbera vätska. En effektiv superabsorbent låser in vätskan och bibehåller en torr yta. Den kan bidra till en torrare miljö som underlättar för patienten att hålla värmen.

 

En absorberande, steril pad som fångar upp spillvätska under operation

Hur absorberande mattor och pads hanterar spillvätskor i sjukvården

Sammanfattningsvis har hanteringen av överflödsvätskor i operationsrum tagit stora steg framåt för att förbättra säkerhet och effektivitet i arbetsmiljön.
Att inkludera absorberande pads och mattor som en integrerad del av vätskehanteringsstrategin kan bidra till att ytterligare förstärka era redan befintliga åtgärder och på så vis minimera vätskespill och våta ytor. Detta kan i sin tur minska risken för halkolyckor och kontaminering, samt skapa en ren och säker arbetsmiljö. Det är en kostnadseffektiv lösning som kan implementeras som en del av befintliga säkerhetsrutiner och protokoll för att förstärka och optimera vätskehanteringen i operationsrummet.
Sammantaget kan sjukhus och operationssalar uppnå en högre standard när det gäller vätskehantering och skapa en trygg och produktiv arbetsmiljö för all sjukvårdspersonal.

 

Vi hjälper gärna dig som vill prova våra lösningar och möjligheter för att skapa nya effektiva arbetssätt för en torrare och säkrare sjukvårdsmiljö.

Vi skickar till dig som arbetar inom sjukvården. Kostnadsfritt, direkt till din arbetsplats.
Vänligen ange dina uppgifter i formuläret.