Fotodokumentation under sårbehandling

Faktagranskare: Malin Munter, såransvarig sjuksköterska i Jönköpings kommun

 

För att kunna följa sårets utveckling är det en stor fördel att fotodokumentera såret.
Vid enkel fotodokumentation under sårbehandling behövs en kamera och en mätsticka/papperslinjal för engångsbruk. Det finns även appar som kan mäta sårytan vid fotografering.

Att tänka på vid fotodokumentation:

  • Bra ljus och skärpa är en förutsättning för tydliga bilder.
  • Se till att inte patientens identitet kan avslöjas.
  • Fotografera alltid från samma vinkel och avstånd. Detta kommer hjälpa dig när du eller dina kollegor jämför bilder från olika såromläggningar.
  • Placera sårmätstickan eller papperslinjalen bredvid såret och mät både sårets bredd och längd.
absorbest-fotografering-av-sar-och-forband