Att tänka på vid fotodokumentation:

  • Bra ljus och skärpa är en förutsättning för tydliga bilder.
  • Se till att inte patientens identitet kan avslöjas.
  • Fotografera alltid från samma vinkel och avstånd. Detta kommer hjälpa dig när du eller dina kollegor jämför bilder från olika såromläggningar.
  • Placera sårmätstickan eller papperslinjalen bredvid såret och mät både sårets bredd och längd.

absorbest-fotografering-av-sar-och-forband