Absorbest vill meddela att vi har beviljats ekonomiskt stöd från EU för att möjliggöra vår expansion i Europa
och andra marknader. Vi är mycket tacksamma för möjligheterna detta bidrar till för vår fortsatta tillväxt.

Utöver att vi nu kan skapa en större närvaro på prioriterade marknader så får vi även förutsättningar för att påbörja en digital transformation som på sikt ska driva en exponentiell tillväxt. Arbetet med att bygga en digital närvaro, skapa en tillgänglighet mot målgrupper och användare av våra produkter, har påbörjats och är nyckeln för vår satsning att öka våra andelar utanför den svenska marknaden. Tack var det beviljade stödet har vi nu kunnat påbörja denna satsning.