DryMax Soft och dess effektivitet att binda bakterier

– insikter från en oberoende laboratoriestudie (2)

Mål med studie: Jämförelse av förmågan att binda och behålla bakterier under 7 dagar – hos det superabsorberande förbandet DryMax Soft, ett polyuretanskumförband* och ett DACC-förband*.

 

 • Behålla bakterier
  DryMax Soft behåller mer bakterier i sin kärna under 7 dagar, jämfört med testade skum- och DACC-förband.

 

 • Minska risk för överföring av bakterier
  DryMax Soft är bättre på att förhindra överföring av bakterier tillbaka mot sårytan under 7 dagar, jämfört med testade polyuretanskum- och DACC-förband.

 

 • Skapar en ogynnsam miljö för bakterier
  Testförhållande i laboratoriet efterliknade infekterade vätskande sår.

 

 • Förlängd användningstid på såret
  DryMax Soft har längre användningstid på såret än konventionella absorberande förband, vilket innebär färre förbandsbyten och mindre arbets- och materialkostnader**

 

Under de senaste åren har det skett ytterligare förbättringar inom DryMax sårvårdsfamilj. DryMax Soft är den nuvarande versionen och samma produkt som DryMax Super, vilket är en utveckling från DryMax Extra.

 

*PU-foam dressing; Mepilex® Border (Mölnlycke Health Care) and DACC dressing Cutimed® Sorbact® (Essity)

** Hoglin G et al, A COHORT Study to investigate the benefit of the use of DryMax Extra superabsorbent Wound Dressing on a population of wet wounds, Poster at Wounds UK, Harrogate 2011

(2) Mihutescu et al, A comparison of bacterial sequestration within three types of wound dressing, Poster at Wounds UK 2022

 

Under de senaste åren har det skett ytterligare förbättringar inom DryMax sårvårdsfamilj. DryMax Soft är den nuvarande versionen och samma produkt som DryMax Super, vilket är en utveckling från DryMax Extra.