DryMax Soft och dess effektivitet att binda bakterier

- insikter från en oberoende laboratoriestudie. (1)

Mål med studie: Jämföra 5 superabsorberande (SAP) förband och deras förmåga att binda och behålla bakterier under 7 dagar. Detta test undersökte deras förmåga att binda patogena meticillinresistenta stammar av Staphylococcus aureus (MRSA).

 

  • Hålla kvar livsdugliga bakterier i DryMax-kärnan
    DryMax Soft binder livsdugliga bakterier i förbandets kärna under 7 dagar.

 

  • Minska risk för överföring av bakterier
    DryMax Soft förhindrar att bakterier överförs tillbaka mot sårytan under 7 dagar 

 

  • Viktig faktor vid behandling av svårläkta sår
    DryMax Soft kan hantera kontaminerat exsudat under 7 dagar, en nyckelfaktor för framgångsrik behandling av svårläkta, infekterade sår.

 

(1) Mihutescu et al, A comparison of bacterial sequestration in SAP dressings, Poster at Wounds UK 2022

Under de senaste åren har det skett ytterligare förbättringar inom DryMax sårvårdsfamilj. DryMax Soft är den nuvarande versionen och samma produkt som DryMax Super.