EBA

På det Europeiska brännskademötet i Helsingfors fick plastik-kirurger från hela världen möjlighet att upptäcka hur DryMax superabsorberande produkter på ett effektivt sätt tar hand om sårvätska och annan överflödig vätska.

Fortsätt läsa